Bejelentkezés

Képzés

KERÉKPÁROS VÁNDORTÁBOR-VEZETŐ akkreditált pedagógus-továbbképzés

A képzésre jelentkezni 2019. szeptember 19-én reggel 8 órától szeptember 27-én 14 óráig lehet, ill. a képzési helyek beteltéig.

A jelentkezéshez kattintson ide. A jelentkezések elfogadása a visszajelzések sorrendjében történik.

Továbbképzés azonosító száma: D/3717/2018

A képzéssel megszerezhető kreditpontok száma: 30

A továbbképzés megnevezése: Kerékpáros vándortábor-vezető képzés

A továbbképzés célja: Pedagógusok felkészítése kerékpáros vándortáborok vezetésére

A továbbképzés célcsoportja: Olyan pedagógusok, pedagógus munkakörben foglalkoztatott személyek, akik kerékpáros kirándulásokat, túrákat, ezek közül is kiemelten kerékpáros vándortáborokat szerveztek korábban, vagy ilyeneket szeretnének szervezni a jövőben. Intézményi természetjáró túraszakkörök, egyesületek, körök, stb. vezetői, tagjai, segítői, illetve az iskolával együttműködésben lévő egyesületek pedagógus végzettségű (pedagógus munkakörben foglalkoztatott) dolgozói. A Bejárható Magyarország kerettantervet bármely formában megvalósító iskolák pedagógusai.
A továbbképzésen való részvétel nyitott olyan személyek számára is, akik rendelkeznek olyan végzettséggel vagy képesítéssel, amely alapján ők gyerekekkel foglalkozhatnak (pl. óvodapedagógus, edző, rekreáció szak, stb.). Utóbbiak részvételéről a képzésen a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) minden esetben egyedi döntést hoz. A képzés sikeres elvégzése esetén a Bringakultúra Egyesület oklevelet állít ki, mely táborkísérői jogosultságot biztosít az oklevél tulajdonosa számára.

A jelentkezés feltételei:

 • pedagógusok esetében egyetemi vagy főiskolai szintű tanári vagy tanítói szakon megszerzett pedagógusi diploma vagy oklevél;
 • nem pedagógus érdeklődők esetén olyan végzettség vagy képesítés, amely alapján ők gyerekekkel foglalkozhatnak (pl. óvodapedagógus, edző, rekreáció szak, stb.), továbbá a MAKETUSZ egyedi engedélye;
 • magabiztos kerékpáros tudás.

A továbbképzés óraszáma: 30

A továbbképzés formája: jelenléti (az összóraszám legalább 90 %-án kötelező részt venni)

Miért érdemes részt venni a képzésen pedagógusként?

 • A kötelező pedagógus-továbbképzésnek megfelelően kreditpontokat szerezhetnek
 • Táborvezetőként részt vehetnek az Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) 2019-ban induló kerékpáros vándortábor programjában. A képzést sikeresen elvégző résztvevőknek a kerékpáros vándortáborban való részvételért nem kell önrészt fizetniük, és a táborozás időtartamára bruttó 100.000 forint megbízási díjat kapnak.
 • A résztvevők képesek lesznek a tanulók átlagéletkorának megfelelő hazai vándortábor biztonságos és tartalmas levezetésére.
 • Megismerik és alkalmazzák a kerékpáros túrázáshoz, táborozáshoz szükséges ismereteket és szabályokat.
 • Térképolvasói, tájékozódási gyakorlatra és a túraterületek bemutatására alkalmas ismeretekre tesznek szert.
 • Alkalmassá válnak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az esetleg szükséges elsősegélynyújtási tennivalók kiválasztására és megvalósítására.
 • Alkalmassá válnak a kerékpárok beállítására és egyszerűbb hibák elhárítására.

A továbbképzés lebonyolítása: A továbbképzés elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt felölel, melyet az egyes témák szakértői adnak át a résztvevőknek, interaktív módon, építve a résztvevők tevékenységére, csoportos feladatmegoldásra és terepi gyakorlatokra egyaránt.

Elméleti képzés (1 nap)

Az elméleti képzésen a résztvevők megismerkednek

 • a vándortáborok kereteivel, az útvonalakkal, a MAKETUSZ által a tábor megszervezéséhez, lebonyolításához nyújtott segítséggel;
 • a legfontosabb (kerékpáros) közlekedési szabályokkal;
 • a túraszervezéshez és –vezetéshez szükséges alapismertekkel.

Gyakorlati képzés (2 nap)

A gyakorlati képzés az alábbi tematika szerint épül fel:

 • elsősegélynyújtási alapismeretek;
 • kerékpárszerelési alapismeretek;
 • kerékpáros képességfejlesztő feladatok, játékok;
 • rövid (20-25 km) kerékpáros tájékozódási túra;
 • hosszabb (40-50 km) közös kerékpártúra.

Értékelés, vizsga: A résztvevők számára kötelező az összóraszám legalább 90 %-án (a gyakorlati képzésen mindvégig) jelen lenni, továbbá a gyakorlati képzést megelőzően az írásbeli feladatot (túrakiírás és túraterv készítése) az előírt minőségben és határidőre el kell készíteni.

A képzést vizsga zárja, mely a következő elemekből áll:

 • írásbeli vizsga (minimum 80 %-os eredményt kell elérni a képzés sikeres teljesítéséhez)
 • a gyakorlati tananyag elsajátításának felmérése:
  • kerékpár-kezelési képességek felmérése
  • túravezetési képességek felmérése a közös túra során

fizikai kondíció felmérése a közös túra során

A sikeres vizsgát tett pedagógus résztvevők államilag elismert tanúsítványt kapnak az akkreditált pedagógus továbbképzés elvégzéséről, és jogosultak az Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által szervezett kerékpáros vándortábor program táborvezetőknek szóló kedvezményei igénybevételére.

A továbbképzés időpontjai, helyszínei:

 ElméletHelyszínGyakorlatHelyszín
1.2019. október 3.Budapest2019. október 12-13.Beregdaróc
2.2019. október 3.Budapest2019. október 17-18.Szombathely
3.2019. október 3.Budapest2019. október 19-20.Szombathely


A jelentkezés az elméleti és gyakorlati helyszínekre, illetve időpontokra együttesen történik. A táblázatban megadott egyes sorok külön-külön képzéseket jelentenek, azokat kombinálni nem lehet. Az egyes képzések legalább 8 fő jelentkezése esetén indulnak el, egy csoportban legfeljebb 20 fő részvétele lehetséges.

Figyelem! Ha egyszer valaki jelentkezett egy helyszínre és időpontra, akkor NEM lehetséges az átjelentkezés más helyszínre, időpontra.

A képzés díja: A képzés díja kedvezményesen 15 000 Ft/fő.

A képzésen való részvételt a Kerékpáros Vándortábor Program támogatja. A képzés díja tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatás díját, a gyakorlati oktatás szállás (1 éjszaka turistaházi elhelyezéssel) és étkezés (ebéd-vacsora-reggeli-ebéd) költségeit, a tananyagot és a vizsgadíjat.

A befizetés módja: Átutalással, a Bringakultúra Egyesület 10300002-10659961-49020011 számú bankszámlájára, legkésőbb az elméleti képzést megelőzően három munkanappal. Amennyiben a befizető és a jelentkező személye nem egyezik, a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a jelentkező nevét. Amennyiben nem a saját nevére kér számlát a befizetett összegről, a jelentkezési lapon ezt a lehetőséget szíveskedjen megjelölni.

További információk a képzésről:

Bringakultúra Egyesület:
info@bringaakademia.hu
+36 30 462 0181
Pedagógus-akreditációs jegyzék


További információk a kerékpáros vándortáborokról:

Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség:
info@maketusz.hu
+36 20 978 9283
www.bringasvandor.hu